ONTWERP EN REALISATIE VAN HEEMTUINEN

HEEMTUINEN

Een heemtuin is een tuin waar planten (en dieren) bij elkaar zijn gebracht die van nature in een bepaald gebied (inheems) voorkomen.


Tuinconsult

Vind je het prettig om samen door jouw tuin te lopen, en al lopend te brainstormen over mogelijke verbeteringen? Ik geef je praktische uitleg en tips en zet naderhand alles wat we hebben besproken voor je op papier. Zo kun je op laagdrempelige manier zelf aan de slag in je tuin! Een tuinconsult duurt doorgaans zo'n 2-3 uur.


Heemtuin van A tot Z

Een biodiverse tuin creëer je niet eventjes; het is een proces van jaren, waarin de gecultiveerde natuur in evenwicht moet komen. Een tuin is in mijn optiek ook nooit klaar, maar altijd in beweging. Dat is precies de reden dat ik uitga van een meerjarige samenwerking met mijn klanten. Deze samenwerking zal in de beginfase intensiever zijn, wanneer die gericht is op het inpassen van gebruikswensen in bestaande natuurlijke uitgangspunten. Later zal de samenwerking meer gericht zijn op het beheren en bijsturen van het natuurlijke evenwicht en de integratie van veranderende gebruikswensen. Een "Heemtuin van A tot Z" bestaat uit de volgende elementen:

 

Inventarisatiegesprek

Voordat ik een voorstel voor onze samenwerking kan maken, kom ik altijd eerst bij je langs. Deze persoonlijke ontmoeting vind ik belangrijk, vooral ook om allebei te ervaren of we een meerjarige samenwerking zien zitten. Een gedeelde visie is daarvoor het belangrijkste. Ik noteer tijdens ons gesprek informatie over de gebruikers van de tuin, de wensen, het gewenste tijdspad en budget. Ook maak ik alvast wat foto's van de huidige situatie. 

 

Bodemanalyse en -advies

Biodiversituin werkt samen met Soil Best in Wageningen, expert op het gebied van bodemanalyse en de vertaling daarvan naar een concreet (bemestings)advies. Daarbij gaan we uit van de bestaande bodem, hoe beroerd die ook kan zijn. In de bodemanalyse wordt gekeken naar zuurgraad, vochtbalans, aanwezigheid en opneembaarheid van nutriënten en het organisch stofgehalte. Op basis daarvan krijg je advies over welke producten je in welke hoeveelheden kunt gebruiken om de bestaande bodem te verbeteren. Omdat de bodem de belangrijke basis voor je tuin is, gaan we hier zeer zorgvuldig mee om, en proberen we te verbeteren wat er is.  Grondverzet (het verwijderen, afvoeren en vervangen van de bestaande bodem) proberen we daarom zoveel mogelijk te voorkomen, omdat het schadelijker is voor het milieu door CO2-uitstoot, een stuk duurder is en het aanwezige bodemleven vernietigt. 

Terreinmeting

Met eigen meetinstrumenten meet ik de kadastrale maten van de tuin na, omdat door de jaren heen de daadwerkelijke situatie af kan zijn gaan wijken van de administratieve situatie. Daarin houden we gelijk rekening met bestaande elementen die wel of juist niet behouden moeten worden.

 

Tuinontwerp en beplantingsplan

Je krijgt alle informatie en ontwerpen in de basis uitsluitend digitaal aangeleverd. In het inventarisatiegesprek hebben we al samen gepraat over alle elementen die je in de tuin terug wilt laten komen, hoe de tuin gebruikt zal worden en wat haalbaar is in tijd en budget. Op basis daarvan maak ik een globale schets met zones voor beplanting, spelen, ontspannen, opbergen, koken enz. Deze zones gaan we later verder in detail uitwerken. Het globale ontwerp bespreken we en ik pas het daarna desgewenst nog een keer aan. Wil je later opnieuw structurele wijzigingen doorvoeren in het ontwerp, dan zal dit onder meerwerk vallen. In de gedetailleerde uitwerking van het globale ontwerp zal ik veel meer de aandacht vestigen op de vertaling van design concept in stijl, materialen, kleur en beplanting. Het beplantingsplan is daarom onlosmakelijk verbonden met het eindontwerp.  

Werkplanning  en samenwerkingen

Welk seizoen is geschikt voor welk onderdeel van de uitvoer van het ontwerp? Dat bespreken we uiteraard al meteen aan het begin van onze samenwerking, zodat het tijdspad duidelijk en haalbaar is. Ook zal ik met je overleggen over de mate waarin je het ontwerp zelf wilt uitvoeren of werk wilt uitbesteden aan andere professionals. Even voor de duidelijkheid: Biodiversituin is geen hoveniersbedrijf, en zal dus niet zelf het ontwerp uitvoeren. Maar gelukkig is mijn lokale netwerk en de landelijke vakgroep Wilde Weelde binnen handbereik voor een snelle verbinding met een ecologisch hovenier, een ervaren stratenmaker of een specialist in natuurlijke (zwem)vijvers. Ik zal in een zo vroeg mogelijk stadium al proberen af te stemmen met deze professionals, zodat alles mooi op elkaar aansluit en het ontwerp wordt uitgevoerd zoals het bedoeld is. 

 

Directievoering

Tijdens de uitvoer van het ontwerp zal ik op verschillende moment aanwezig zijn. De samenwerkend professionals zijn geen onderaannemers van mij, maar ik geef wel instructies, licht het ontwerp toe, zet de beplanting uit op de goede plek en stem de inkoop en levering van materialen met hen af.  Ook ben ik tijdens de werkzaamheden van andere professionals altijd telefonisch of per mail bereikbaar voor overleg of het inspringen op onverwachte situaties. 

 

Inkoop van materialen

Biodiversituin koopt graag alle 'groene' materialen voor je in (planten, aarde, meststoffen), waarbij je zelf uiteraard wel de kostprijs van de producten en eventuele bezorgkosten betaalt. Inkoop van de beplantingslijst is namelijk een echte puzzel, omdat er niet zo veel biologische kwekers zijn en gekozen planten niet altijd voorradig zijn. Die puzzel neem ik graag voor je uit handen, zodat ik als het nodig is zelf een goed alternatief kan bedenken, slimme bezorgafspraken kan maken of kortingen kan bedingen. De inkoop van materialen als hout, bestrating en meubelen gaan niet via Biodiversituin, maar ik zal wel advies geven over duurzame leveranciers, die bijvoorbeeld het NL Greenlabel paspoort of label hebben. Neem ook alvast eens een kijkje op de pagina 'Leveranciers en Partners'.

 

Beheerplan

Als de tuin in de basis is aangelegd en aangeplant is, begint het eigenlijk pas echt. De kleine planten moeten verzorgd worden om sterk te worden en een eenheid met elkaar te gaan vormen. De bodem moet tot rust komen. Het ingezaaide kruidenrijk gras moet op gezette tijden gemaaid en afgevoerd worden. En zo zijn er talloze klussen die je kunt doen om je tuin te ondersteunen en bij te sturen. Een beheerplan is dan wel zo fijn. Per maand zie je wat je kunt doen in de tuin en wat je vooral ook niet hoeft te doen. Want: een biodiverse tuin is onderhoudsarm en laat de natuur zoveel mogelijk met rust. 

 

In de opvolgende jaren blijf ik graag vinger aan de pols houden. Onze samenwerking zal niet meer zo intensief zijn, maar ik ben altijd bereikbaar voor advies, praktische uitleg in de tuin of uitwerking van nieuwe wensen en plannen.