WERKWIJZE


Visie

Biodiversituin werkt vanuit de visie dat lokale natuurlijke en sociale ecosystemen de sleutel zijn tot het blijvend verbeteren van onze leefwereld. Begin bij je eigen huis, school en straat; wees rentmeester van het stukje natuur waar je zelf deel van uitmaakt. Zodra je beseft dat je onderdeel bent van de natuur, verdwijnt de behoefte om de natuur te beheersen en ontstaat een verlangen om samen te werken. Samenwerking vindt plaats op verschillende niveaus: tussen plant, dier en mens, tussen generaties, tussen opdrachtgever en ontwerper en tussen vakmensen uit de groensector. Dan ontstaan de mooiste resultaten! Participatie is van groot belang bij de realisatie van deze visie. Door als opdrachtgever mee te denken en te werken met de realisatie van de opdracht, wordt het iets van jezelf. Biodiversituin zet zich in voor het op toegankelijke wijze delen van kennis en vaardigheden. Dat is een langdurig traject, waarbij we samen observeren wat er in jouw tuin gebeurt en daarvanuit plannen maken en aanpassingen doen. 

Biodiversituin ontwerpt buitenruimtes die in balans zijn met de natuur. Dat houdt in dat ik rekening houd met de natuur die er al is en deze wil optimaliseren. Belangrijke elementen in mijn adviezen en ontwerpen zijn:

  • Genius loci - de 'geest van de plek' is bepalend voor de conceptontwikkeling, stijl- en beplantingskeuzes en de integratie van functionaliteit. Een tuin staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een cultuurhistorische en natuurlijke omgeving en wordt met dat erfgoed in gedachten ontworpen. 
  • Bodem - De gezondheid van je tuin begint bij de bodem. Een gezond bodemvoedselweb maakt planten weerbaar tegen ziekten, plagen en extreme weersomstandigheden. 
  • Inheemse planten - Beplantingskeuzes baseren we met name op natuurwaarde: wat doet de plant voor de balans in de natuur? Daarnaast is uiteraard ook de belevingswaarde belangrijk: hoe past de plant binnen het concept en de beleving van de tuin? 
  • Grijs, groen en blauw - de juiste verhouding tussen bestrating en beplanting en maatregelen voor het opslaan en infiltreren van regenwater zorgt voor een tuin die opgewassen is tegen klimaatextremen. 
  • Materialen - Oude materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt en nieuwe materialen hebben een duurzame herkomst en productie. 
  • Permacultuur - Belangrijke bouwstenen uit permacultuur zijn het gebruik van zon, water en wind en het werken met 7 beplantingslagen.