ONTWERP


Natuurinclusieve (ver)bouwprojecten

Voor nieuw- en verbouwprojecten is natuurinclusief bouwen de nieuwe norm. Alleen een nestkast in de gevel inbouwen is echter geen winst voor de biodiversiteit. Een brede benadering van natuurinclusiviteit omvat maatregelen voor voortplanting, veiligheid, voedsel en verplaatsing van fauna. Beplanting is daar een essentieel onderdeel van. Samen met de opdrachtgever en uitvoerende partijen maak ik graag een totaalplan om niet alleen de minimale doelstellingen te behalen, maar écht iets bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland.

 


Tuinontwerp

Een biodiverse tuin creëer je niet eventjes; het is een proces van jaren, waarin de gecultiveerde natuur in evenwicht moet komen. Een tuin is in mijn optiek ook nooit klaar, maar altijd in beweging. Dat is precies de reden dat ik uitga van een meerjarige samenwerking met mijn klanten.

Een tuinontwerp bestaat uit de volgende elementen:

  • Inventarisatiegesprek
  • Bodemanalyse en -advies 
  • Terreinmeting
  • Tuinontwerp en beplantingsplan
  • Werkplanning  en samenwerkingen
  • Directievoering over de uitvoer
  • Inkoop van plantmateriaal
  • Beheerplan / Tuinkalender
  • Monitoring in de eerste 2 jaren na uitvoer

Beplantingsplan

Heeft je tuin al een goede structuur en wil je vooral hulp bij de keuze van de juiste beplanting? Ik maak een beplantingsplan op maat, koop de beplanting voor je in en zet het op de juiste plek uit in jouw tuin. Daarbij nemen we als vertrekpunt de bestaande beplanting van jouw tuin. Beplantingskeuzes baseren we met name op natuurwaarde: wat doet de plant voor de balans in de natuur? Daarnaast is uiteraard ook de belevingswaarde belangrijk: hoe past de plant binnen het concept en de beleving van de tuin? De combinatie van inheemse wilde planten met stinzenplanten, ecologisch gekweekte planten en verwilderingsbollen levert een ecologisch sterk en visueel aantrekkelijk resultaat op.