OVER FREDERIKE

Biodiversituin bestaat vooralsnog uit één vrouw: Frederike van der Kooij. Een kleine persoonlijke introductie is daarom wel op zijn plaats.

 

Van jongs af aan is de natuur onderdeel van mijn leven. Als dochter van een rentmeester kwam ik als klein meisje al op landgoederen en ging ik met de jachtopziener en boswachter mee op sleeptouw. Mijn vader wist alles van bomen en mijn moeder alles van vogels, bloemen en planten. Hun gezamenlijke kennis besloeg zo ongeveer Heukels' Flora (hét naslagwerk van de Nederlandse flora).

 

Mijn eigen passie voor natuur begon met koken en evolueerde naar (moes)tuinieren en kweken, waarbij ik altijd geïnteresseerd ben geweest in de enorme diversiteit aan inheemse soorten die ons land te bieden heeft. Het is mijn ambitie om op een positieve en eerlijke wijze duurzaamheid na te streven. In mijn privéleven doe ik dat door bewust om te gaan met consumptie, bezit en gezondheid. In mijn werk wil ik deze levensvisie uitdragen door niet alleen financiële waarde, maar ook sociale en natuurlijke waarde te creëren. In de bedrijfsvoering van Biodiversituin komt dat tot uiting door duurzame keuzes te maken op gebied van leveranciers, samenwerkingen en investeringen. Daarmee draag ik binnen de mogelijkheden die ik heb bij aan veerkrachtige natuurlijke en sociale ecosystemen. 

 

Mijn werkwijze is zorgvuldig, praktisch en verbindend. Ik ben een observator met een hoog bewustzijn, overweeg wat ik zie en hoor en ontwikkel van daaruit een visie op mogelijke verandering. Door te luisteren, dóór te vragen en samenwerkingen met andere professionals op te zoeken, kom ik tot de best passende oplossing. Aan co-creatie met opdrachtgevers hecht ik veel waarde, want er samen voor willen gaan is voorwaarde tot lange-termijn-succes. Mijn kennis van financiën, recht, sales, milieu en voedsel geven mij daarnaast een breed referentiekader om verbanden te leggen en pragmatische beslissingen te nemen. 

 

Na een periode van heroriëntatie op mijn carrière ben ik met groot enthousiasme Biodiversituin gestart. Het plezier, de verwondering en de ontspanning die ik als tuinder ken, wens ik iedereen van harte toe en wil ik graag doorgeven. Daarbij hoop ik door het delen van kennis mensen bewust te maken van de invloed die wij op de natuur hebben en de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit om als rentmeesters met onze leefomgeving om te gaan.  

 

Hartelijke groet,

Frederike van der Kooij