Dienstverlening voor heemtuin, schooltuin en voedselbos

Welkom » Diensten » Moestuincoach

MOESTUINCOACH

Als erkend Moestuincoach ben ik verbonden aan het overheidsprogramma Jong Leren Eten en ben ik via Biodiversituin inzetbaar voor advies en begeleiding aan basisscholen en kinderopvang. Scholen en kinderopvangcentra die een eigen schooltuin op willen zetten of nieuw leven in willen blazen, of natuur- en voedingseducatie structureel in het curriculum willen inbedden, kunnen bij mij terecht.  

Om te voorkomen dat een enthousiaste start eindigt in deceptie en teleurstelling is structurele begeleiding gedurende het (eerste) schooljaar van groot belang. Met mijn brede adviezen en best practises zal het wél lukken om de verantwoordelijkheid voor de tuin te delen tussen de school/kinderopvang, de kinderen en hun ouders en eventuele buurtgenoten, waardoor deze inspirerende en vak-overschrijdende leeromgeving gewaarborgd kan blijven. 

In een kennismakingsgesprek op locatie inventariseer ik alle wensen, ideeën en (on)mogelijkheden en praten we over het eigen budget en mogelijke aanvullende subsidieregelingen. Op basis daarvan maak ik een offerte, die ik ter goedkeuring voorleg. Eventueel kan de offerte nog aangepast worden. Aan dit voortraject zijn geen kosten verbonden. Nadat de offerte is geaccepteerd, maken we samen een tijdsplanning en start ik met mijn werkzaamheden. 

Bij het opzetten van een schooltuin komt veel kijken. Draagvlak creëren, een coördinerend team samenstellen, budgetteren, de juiste locatie bepalen, een ontwerp maken en uitvoeren en de inbedding van de tuin in de school, de onderwijsmethodiek en de jaarplanning waarborgen. Dit hele traject of onderdelen hiervan kan Biodiversituin op zich nemen, altijd in samenspraak en afstemming met de school of kinderopvangorganisatie. 

Als Moestuincoach geef ik periodieke praktische coaching op locatie aan kinderen, docenten en/of het schooltuinteam. Denk hierbij aan advies over de teelt, het educatiemateriaal, de jaarplanning en de praktische organisatie van de tuin. Op basis van eigen wensen wordt de frequentie van mijn bezoeken als Moestuincoach en de inhoud daarvan bepaald.