ONTWERP EN REALISATIE VAN HEEMTUINEN

Welkom » Organisatie » Acties

Actievoorwaarden Herfstactie 2020

 1. Deze actie wordt uitgegeven door Biodiversituin en loopt van 1 oktober tot en met 20 december 2020 (de Actieperiode). 
 2. Tijdens de Actieperiode gelden de volgende aanbiedingen:
  1. Voor particulieren: op de Website genoemde Uurtarief voor advies per uur en/of ontwerp per oppervlakte worden eenmalig verlaagd met 15%. De actie kan 1 maal per huishouden worden ingezet. De totale korting wordt vooraf aangegeven op de offerte en is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die binnen de Actieperiode worden aangegaan (i.e. ondertekende offertes). De korting zal op het moment van facturatie niet boven het geoffreerde bedrag uitkomen, ook niet wanneer er meerwerk is geleverd. In geval van minderwerk zal de korting herberekend worden op basis van geleverde diensten. De korting is niet van toepassing op de Adviescyclus 4 seizoenen, het Beheerplan (tuinkalender) en/of de inkoop van materialen.  
  2. Voor scholen en kinderopvang: per (overkoepelende) scholengemeenschap of kinderopvangorganisatie kan eenmalig een gratis proefles van 45 minuten over het thema "Seizoensgroenten en -fruit" worden aangevraagd. Datum, tijd en leeftijdscategorie worden in overleg afgestemd. De proefles dient plaats te vinden vóór 1 januari 2021. Biodiversituin behoudt zich het recht om na de proefles een afspraak in te plannen met de directie of locatiecoördinator, om de mogelijkheden voor een duurzame samenwerking te bespreken. 
  3. Voor gemeenschappen: op de Website genoemde tarieven voor advies per uur en/of de offerteprijs van het ontwerp van een Tiny Forest of gemeenschapstuin worden eenmalig verlaagd met 15%. De actie kan 1 maal per gemeenschapsproject worden ingezet. De totale korting (met een maximale waarde van € 300,-) wordt vooraf aangegeven op de offerte en is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die binnen de Actieperiode worden aangegaan (i.e. ondertekende offertes). De korting zal op het moment van facturatie niet boven het geoffreerde bedrag uitkomen, ook niet wanneer er meerwerk is geleverd. In geval van minderwerk zal de kortingsprijs worden herberekend op basis van geleverde diensten. De korting is niet van toepassing op het Beheerplan, de Projectcoördinatie en/of de inkoop van materialen. 
 3. Biodiversituin behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de Website. 
 4. Deze actie kan niet in combinatie met andere promotie-acties gebruikt worden. 
 5. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van deze actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 6. Biodiversituin is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.
 7. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden. De Algemene Voorwaarden van Biodiversituin blijven daarnaast onverminderd van kracht.